Supervision

Supervision – individuelt eller i mindre grupper.

Jeg tilbyder supervision til psykoterapeuter og psykoterapeutstuderende, ledere, undervisere og lærere. Derudover også til personale indenfor sundhedsområdet og sygehusvæsenet.

I arbejdet med mennesker er det uundgåeligt, at du støder ind i udfordringer eller situationer, hvor du får brug for hjælp til større forståelse, andre veje at gå eller blive skarpere på din egen rolle og grænser. 

Supervision kan være faglig sparring og afklaring, men også personlig fordybelse. Dette aftales ud fra, hvilke behov der opstår undervejs i supervisionen. Det er vigtigt for os, at der er tydelighed, og grænser omkring personlige forhold respekteres. 

Forebyg omsorgstræthed og forbedr trivsel og arbejdsklima

Mange der arbejder professionelt med mennesker i en sårbar situation, tilbydes slet ikke supervision. Det kan føre til stress, omsorgstræthed og i værste fald udbrændthed og sekundær traumatisering.

Supervision skaber et rum for sparring, støtte og faglig fordybelse. Det er et fortroligt rum, hvor vi dykker ned i både dine faglige udfordringer og din personlige udvikling i arbejdet. Vi erkender, at vi er hele mennesker, og i mødet med andre, møder og afspejler vi også os selv.

Vi har alle forskellige grænser og behov. I supervision tager vi ansvar for at skabe et trygt og fortroligt rum, hvor du kan arbejde med de temaer, som kan hjælpe dig i dit arbejde. Vi understøtter med relevant faglig sparring og værktøjer, som kan tages direkte med ind i dit arbejde.   

Metoder der inddrages i supervision tager afsæt i en helhedsorienteret tilgang og der kan ud over dialog og samtale også indgå kropslige øvelser, forståelse af nervesystemet, stress og traumer, kreative tilgange, stolearbejde samt arbejde med tilknytningsmønstre og -traumer.

Tavshedspligt er en selvfølgelighed. 


Kontakt for kort afklarende forventningssamtale samt information om priser. 

Kontakt mig på 29 73 36 76 eller book din tid online