Supervision

Supervision for grupper og individuelt

Jeg tilbyder supervision til psykoterapeuter og psykoterapeutstuderende, ledere, undervisere og lærere på efterskoler og ungdoms- og voksenuddannelse. Derudover også til personale indenfor sundhedsområdet og sygehusvæsenet.

Lige så givende det kan være at arbejde med mennesker, kan det også være krævende og opslidende. Alt for mange, der arbejder professionelt med mennesker i en sårbar situation, tilbydes ikke supervision. Det kan føre til stress, omsorgstræthed og i værste fald udbrændthed og sekundær traumatisering. tæt på I arbejdet med mennesker, kan det ikke undgåes at

Supervision er en af hjørnestenene i et sundt arbejdsmiljø

Hvorfor supervision er vigtig?

  • Det skærper den faglige refleksion og styrker de professionelle kompetencer
  • Supervision hjælper t
  • Supervision forebygger stress og sygemeldinger ved at give et rum til refleksion og bearbejde, hvad det gør ved den enkelte at være tæt på mennesker, der er i krise og/eller i voldsomme eller sårbare situationer.
  • Supervision hjælper til at få øje på de “blinde vinkler” og til at støtte dig i krævende og psykisk belastende situationer i dit arbejde
Kontakt mig på 29 73 36 76 eller book din tid online